Informacje o projekcie unijnym „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19”

Powiat Żniński realizuje projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020”, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID- 19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo- terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii COVID-19.W  ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymują dzieci umieszczone w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego.

Celem szczegółowym projektu jest wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19  poprzez:

・ zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania     

     ( w tym zakup laptopów, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego)

・ zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią ( w tym zakup środków ochrony indywidualnej: maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych)

Wartość projektu ogółem: 298.340,00 zł

w tym:

- ze środków europejskich: 251.441,00 zł ( 84,28 % dofinansowania)

- ze środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego: 46.899,00 zł (15,72 %  dofinansowania)

Środki finansowe przeznaczone są dla placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka funkcjonujących na terenie naszego powiatu z przeznaczeniem na działania wskazane w przedmiotowym projekcie.

 

Szczegółowych informacji udziela:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szpitalna 32, 88-400 Żnin tel.52 303 01 69

www.pcpr.znin.pl

Potrzebujesz wsparcia?

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.