Mieszkanie treningowe w Podobowicach

Drukuj

Przedstawiamy NASZE MIESZKANIE do zadań specjalnych po kapitalnym remoncie – mieszkanie treningowe w Podobowicach – lokal, który daje dach nad głową, ale również uczy, wychowuje i szkoli do samodzielności.

Mieszkanie powstało w ramach projektu „Rodzina w Centrum 3” w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych RPO WKP 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ta forma wsparcia skierowana jest do usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej, zarówno typu rodzinnego jak i instytucjonalnego. Chodzi o to, by nastolatkowie dotąd otaczani opieką przez rodziców zastępczych lub wychowawców nauczyli się funkcjonowania w realnym świecie i potrafili zadbać o siebie i swoje mieszkanie. Tego typu lokal nie jest dany raz na zawsze. „Treningi" trwają zwykle tyle, ile wymaga nauczenie samodzielności lokatorów. Wszystko określa regulamin mieszkania.

Szczegółowych informacji udziela Kamila Jankowska - specjalista do spraw wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

275080630_654104405647676_3467200560806391519_n.jpg 275181560_546187906728809_3152330598895500452_n.jpg 275201167_307516931468916_275765241583375608_n.jpg

275281978_689175292128684_4264239623196131475_n.jpg 275304072_547235606613998_8908158314615976333_n.jpg 275311901_818344089122273_576865287471254291_n.jpg

275419389_284966423791794_2578161505050578505_n.jpg 275558840_929934277580476_5025928519585849397_n.jpg 275626049_340593574761639_3993506688473542197_n.jpg

275631500_466671791874518_2736768569298703315_n.jpg 275957135_462080475613926_578282945166862951_n.jpg 276139416_306407838260949_4090996435237223372_n.jpg

276983964_3244947385726974_9192846270094336882_n.jpg