Poradnik dla osoby opuszczającej pieczę zastępczą

Pomoc na kontynuowanie nauki

Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę:

 1. w szkole;
 2. w zakładzie kształcenia nauczycieli;
 3. w uczelni;
 4. na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia;
 5. u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

 

Wysokość pomocyna kontynuowanie nauki wypłacana jest co miesiąc w formie pieniężnej. Przyznaje się ją na czas trwania nauki, po okazaniu stosownego zaświadczenia ze szkoły, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25. roku życia.

 

Pomoc na usamodzielnienie

Świadczenie na usamodzielnienie jest wypłacane po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki. Pomoc wypłacana jest w formie pieniężnej, której wysokość uzależniona jest od okresu pobytu w pieczy zastępczej. Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia.

Wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:

 1. w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną – nie mniej niż 3470 zł  , jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat;
 2. w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną:
  a) nie mniej niż 6939 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,
  b) nie mniej niż 3470 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,
  c) nie mniej niż 1735 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.

 

Pomoc na zagospodarowanie

Pomoc na zagospodarowanie wypłacana jest jednorazowo, nie później niż do ukończenia 26. roku życia, w wysokości nie niższej niż 1577 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3154 zł. Pomoc ta może zostać przyznana w formie rzeczowej.

 

Ogólne warunki przyznania pomocy

Warunkiem przyznania pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie jest posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia, stworzonego wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, na miesiąc przed osiągnieciem przez wychowanka pełnoletności. 

Opiekun usamodzielnienia musi zostać wskazany na rok przed osiągnieciem pełnoletności.

Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres
co najmniej:

 • 3 lat – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną;
 • roku – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

Pomoc na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1200 zł.

Wniosek o przyznanie pomocy na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osoba usamodzielniana składa w powiecie, z którego pochodzi.

Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

Potrzebujesz wsparcia?

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.