• ul. Szpitalna 32, 88-400 Żnin
  • 52 303 01 69
  • pcpr@pcpr-znin.pl

Program "Aktywny samorząd"

Image

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Żnińskiego,

Zgodnie z wytycznymi PFRON także w 2024 roku wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

Informujemy, że osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą korzystać w systemie SOW z różnych form pomocy w zakresie złożenia wniosku: kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki, infolinii, a także mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej oraz pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON.

Wobec powyższego wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie SOW może być pierwszym, ale jakże ważnym krokiem zmierzającym do korzystania z zalet całej gamy usług i instrumentów dostępnych w przestrzeni publicznej dla posiadaczy podpisu elektronicznego/Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajduje się na portalu SOW.

a także:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie informuje, że zgodnie z zasadami realizacji programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku elektroniczne wnioskowanie za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia (www.sow.pfron.org.pl) jest dodatkowo premiowane dla Wnioskodawców posiadających podpis elektroniczny/Profil zaufany na platformie ePUAPw dwóch sytuacjach:

  • W przypadku Modułu I jest to 10 punktów preferencyjnych podczas oceny merytorycznej wniosków,

  • W przypadku Modułu II jest to zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do kwoty 880 zł dla Wnioskodawców, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców,którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe).

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w 2024 r. realizować będzie program „ Aktywny samorząd” w obszarach i terminach:

MODUŁ I:

*nabór wniosków od 1 marca 2024 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r.

MODUŁ II:

* nabór wniosków od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 31 marca 2024 r.
(w ramach roku szkolnego/akademickiego 2023/2024),

* od dnia 2 września 2024 do dnia 10 października 2024 r.
(w ramach roku szkolnego/akademickiego 2024/2025).

 

MODUŁ I:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka, wymagana aktywność zawodowa Wnioskodawcy.

Wniosek, Lista załączników i załączniki do pobrania:

 

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach:
1) w Module I wynosi co najmniej:

a) 10 % ceny brutto zakupu/usługi w ramach:
- Obszaru B – Zadania: 1, 3, 4 i 5,
- Obszaru C – Zadania: 1, 3 i 4,
b) 15 % ceny brutto zakupu/usługi w ramach:
- Obszaru A – Zadania: 1 i 4 oraz Obszaru D,
c) 25 % ceny brutto zakupu/usługi w ramach:
- Obszaru A – Zadania: 2 i 3,
- Obszaru C – Zadanie: 5;

2) w Module II wynosi co najmniej w zakresie kosztów czesnego:

a) 15 %wartości czesnego - w przypadku przyznania dofinansowania w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) dla zatrudnionych beneficjentów programu;
b) 65 %wartości czesnego - w przypadku przyznania dofinansowania w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów) dla zatrudnionych beneficjentów programu;

MODUŁ II:

– pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Dokumenty do pobrania - MODUŁ II:

Z aktualnymi warunkami dofinansowania oraz z warunkami uczestnictwa w programie można zapoznać się na stronie www.pfron.org.pl

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku pod adresem:

www.pfron.org.pl

Treść programu, w tym z warunkami uczestnictwa w programie (zawarte w rozdziale VI ast. 1, ust. 4 oraz ust. 5) można zapoznać się pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe-105401/program/tresc-programu-obowiazujaca/aktywny-samorzad-tresc-programu/

Szczegółowe informacje dotyczące pilotażowego programu „Aktywny samorząd” można także uzyskać w PCPR w Żninie, ul. Szpitalna 32, nr tel.: (52) 30 30 169 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: pcpr@pcpr-znin.pl lub pfron@pcpr-znin.pl oraz e-PUAP: /pcprznin1/SkrytkaESP

About
World's leading management consulting firms, where bold thinking, inspired people and a passion for results come together for extraordinary impact.
Subscribe
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.