• ul. Szpitalna 32, 88-400 Żnin
 • 52 303 01 69
 • pcpr@pcpr-znin.pl

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

Zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

PCPR w Żninie realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych wynikających z:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

 • Rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2002 r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

 • Rozporządzenia z dnia 15 listopada 2007 r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych,

 •  Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze są skatalogowane w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1267, z późn. zm.). Załącznik ten określa też limity finansowania przez NFZ każdego wyboru. Procentowe wskaźniki dofinansowań ze środków PFRON odnoszą się wprost do tych limitów.

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, działalności i finansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej.

 • Rehabilitacja społeczna to zespół działań mających na celu umożliwienie osobie z niepełnosprawnością uczestniczenie w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym, na poziomie maksymalnie zbliżonym do innych osób. Ponadto jest to proces przywracania osobie
  z niepełnosprawnością zdolności do samodzielnego funkcjonowania i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Rehabilitacja społeczna jest realizowana poprzez zadania takie jak:

 1. Likwidacja barier architektonicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.
  Pliki do pobrania:
  Wniosek - Likwidacja barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
  Lista wymaganych załączników do wniosku
  Załącznik nr 1 - Cel dofinansowania
  Załącznik nr 2 - Wykaz planowanych przedsięwzięć
  Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna
  Załącznik nr 4 - Przetwarzanie danych osobowych (numer kontaktowy adres e-mail)
  Załącznik nr 5 - Oświadczenia Wnioskodawcy
  Załącznik nr 6 - Przetwarzanie danych osobowych (rachunek bankowy)

 2. Likwidacja barier technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń; likwidacja tej bariery powinna spowodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.
  Pliki do pobrania:
  Wniosek - Likwidacja barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
  Lista wymaganych załączników do wniosku bariery techniczne
  Załącznik nr 1 - Cel dofinansowania
  Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna
  Załącznik nr 3 - Przetwarzanie danych osobowych(numer kontaktowy adres e-mail)
  Załącznik nr 4 - Oświadczenia Wnioskodawcy
  Załącznik nr 5 - Przetwarzanie danych osobowych (rachunek bankowy)
  Informacja Likwidacja barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 2023

 3. Likwidacja barier w komunikowaniu się, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się lub przekazywanie informacji.
  Pliki do pobrania:
  Wniosek - Likwidacja barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
  Lista wymaganych załączników do wniosku bariery w komunikowaniu się
  Lista wymaganych załączników do wniosku
  Załącznik nr 1 - Cel dofinansowania
  Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna
  Załącznik nr 3 - Przetwarzanie danych osobowych(numer kontaktowy adres e-mail)
  Załącznik nr 4 - Oświadczenia Wnioskodawcy
  Załącznik nr 5 - Przetwarzanie danych osobowych (rachunek bankowy)

 4. Sprzęt rehabilitacyjny - to sprzęt zalecony przez lekarza niezbędny do rehabilitacji w warunkach domowych, który nie jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Sprzęt rehabilitacyjny traktowany jest w przepisach odmiennie niż wyroby medyczne. 
  Pliki do pobrania:
  Wniosek - Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny
  Lista wymaganych załączników
  Załącznik nr 1 - Cel dofinansowania
  Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna
  Załącznik nr 3 - Przetwarzanie danych osobowych(numer kontaktowy adres e-mail)
  Załącznik nr 4 - Oświadczenia Wnioskodawcy
  Załącznik nr 5 - Przetwarzanie danych osobowych (rachunek bankowy)

 5. Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów - ma na celu łagodzenie skutków niepełnosprawności poprzez refundację zakupu, np.: pieluchomajtek, protez, aparatów słuchowych itp. Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ujęte są w katalogu, który jest załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Przedstawiono tu limity finansowania każdego przedmiotu w ramach ubezpieczenia pokrywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) oraz wysokość udziału własnego wnioskodawcy w kosztach zakupu.
  Pliki do pobrania:
  Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  Lista wymaganych załączników do wniosku
  Załącznik nr 1 - Klauzula informacyjna
  Załącznik nr 2 - Oświadczenia Wnioskodawcy
  Załącznik nr 3 - Przetwarzanie danych osobowych(numer kontaktowy adres e-mail)
  Załącznik nr 4 - Przetwarzanie danych osobowych (rachunek bankowy)

 1. Turnusy rehabilitacyjne- to zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.
  Pliki do pobrania:
  Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
  Załącznik nr 1 - Zaświadczenie lekarskie
  Załącznik nr 2 - Informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego
  Załącznik nr 3 - Informacja o  sytuacji społecznej osoby niepełnosprawnej i potrzebie
  Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna
  Załącznik nr 5 Przetwarzanie danych osób owych Numeru kontaktowego i adresu e mail
  Załącznik nr 6 Oświadczenia wnioskodawcy

 2. Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych - bardzo ważną rolę w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz włączania ich do życia społecznego, odgrywa organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki. Tego typu działania zwiększają aktywność niepełnosprawnych i przyspieszają proces ich integracji społecznej.
  Pliki do pobrania:
  Wniosek
  Lista załączników do wniosku
  Załącznik nr 1 - Klauzula informacyjna- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
  Załącznik nr 2 - Oświadczenie do podanego nr tel adresu email
  Załącznik nr 3 - Upoważnienie Wnioskodawcy dot. rachunku bankowego

 3. Warsztaty Terapii Zajęciowej - na terenie Powiatu Żnińskiego funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej „Promyk” w Żninie przy ul. Szpitalnej 32, który zajmuje się terapią i rehabilitacją osób niepełnosprawnych. Terapia w WTZ „Promyk” prowadzona jest na podstawie programu, dostosowanego do możliwości psychofizycznych uczestników w liczbie 35 osób oraz indywidualnych programów terapii. Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej odbywa się w 7 pracowniach terapeutycznych, tj.:

 • gospodarstwa domowego,

 • kroju i szycia,

 • rehabilitacyjno-rekreacyjnej,

 • muzyczno-teatralnej,

 • rękodzielniczo-plastycznej,

 • tapicerskiej,

 • higieny i prac domowych.

 

 

Przydatne strony internetowe:

http://www.pfron.org.pl/

http://www.niepelnosprawni.pl/

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/

 

 

 

Kontakt z działem ds. Osób Niepełnosprawnych: 
e-mail: pfron@pcpr-znin.pl 
 

e-mail: pcpr@pcpr-znin.pl
e-PUAP: /pcprznin1/SkrytkaESP

Adres strony BIP: https://pcprznin.ssdip.bip.gov.pl/

 

tel.: 52 303 01 69

pokój nr 4

About
World's leading management consulting firms, where bold thinking, inspired people and a passion for results come together for extraordinary impact.
Subscribe
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.