music-roomRodzinna piecza zastępcza

Rodzina zastępcza w wypełnianiu swoich funkcji kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem jego praw. Zapewnia mu warunki do prawidłowego rozwoju i wychowania, odpowiednie warunki bytowe, możliwość rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego. Rodzice zastępczy zaspokajają indywidualne potrzeby dziecka, dbają o jego edukację, a także umożliwiają rozwój zainteresowań. Organizują czas wolny i wypoczynek.

Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. Rodziny zastępcze dzielą się na: spokrewnione, niezawodowe, zawodowe oraz zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego, a także rodziny specjalistyczne.

Jedną z form pieczy zastępczej są również rodzinne domy dziecka, w których łącznie może przebywać 8 wychowanków.

 


 

Kto może być rodzicem zastępczym?

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:

 • dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,
 • mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 • korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza ta nie była im ograniczona lub zawieszona,
 • mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone: zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji wystawione przez psychologa
 • nie figurują w bazie danych Rejestru Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny, jeśli wynika on z tytułu egzekucyjnego

 


 

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Na terenie Powiatu Żnińskiego funkcjonują trzy typy placówek opiekuńczo – wychowawczych:

 • typu socjalizacyjnego
 • typu interwencyjnego
 • typu rodzinnego

 

 

 


 

Pełnoletni wychowankowie

Osoba, która osiągnęła pełnoletniość w rodzinie zastępczej, oraz osoba pełnoletnia, zwana dalej „osobą usamodzielnianą”, która opuszcza:

 • placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego i socjalizacyjnego,
 • dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
 • dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
 • schronisko dla nieletnich,
 • zakład poprawczy,
 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy i młodzieżowy ośrodek wychowawczy,

 

 

zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą:

 • pieniężną na usamodzielnienie, 
 • pieniężną na kontynuowanie nauki,
 • w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym,
 • w uzyskaniu zatrudnienia,
 • na zagospodarowanie.

Poradnik dla osoby opuszczającej pieczę zastępczą - kliknij, aby odczytać.

Potrzebujesz wsparcia?

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.